Dokumendid

Avaldused


1. 2.-6. klassi avaldus - ARNO - (PDF) (DOCX)

2. Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

3. Avaldus lasteaia nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

4. Lapsevanema taotlus õpilase õppetööst ajutise vabastamise kohta - (PDF)

5. Lapsevanema taotlus õpilaspileti dublikaadi saamise kohta - (PDF) 

 

1. 2.-6. klassi avaldus - ARNO - (PDF) (DOCX)

2. Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

3. Avaldus lasteaia nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

4. Lapsevanema taotlus õpilase õppetööst ajutise vabastamise kohta - (PDF)

5. Lapsevanema taotlus õpilaspileti dublikaadi saamise kohta - (PDF)