Dokumendid

Õppenõukogu


05.09.2023 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2023/2024 õppeaastaks.
02.02.2024 - Kooli arenguvestluste korra kinnitamine.
10.06.2024 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
29.08.2024 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.
 

05.09.2023 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2023/2024 õppeaastaks.
02.02.2024 - Kooli arenguvestluste korra kinnitamine.
10.06.2024 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
29.08.2024 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.