Meie koolist

Õppenõukogu


08.09.2020 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks.
03.03.2021 - Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ning heaks kiitmine.
09.06.2021 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
30.08.2021 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.

 

08.09.2020 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks.
03.03.2021 - Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ning heaks kiitmine.
09.06.2021 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
30.08.2021 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.