MEIST

Põhiväärtused


Usaldusväärne, aus
Loov, isikupärane, ettevõtlik
Aktiivne, tervist väärtustav
Koostöövalmis, positiivne, avatud
Algatusvõimeline, iseseisev, vastutustundlik
Sõbralik, mõistev, abivalmis

Usaldusväärne, aus
Loov, isikupärane, ettevõtlik
Aktiivne, tervist väärtustav
Koostöövalmis, positiivne, avatud
Algatusvõimeline, iseseisev, vastutustundlik
Sõbralik, mõistev, abivalmis