Lasteaed

TugipersonalSotsiaalpedagoog

Kaire Loomets sotsiaalpedagoogi vastuvõtuajad
N, R kell 8.15 - 14.00
Kontakt: kaire.tugiteenused@gmail.com
 

Millal pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.


Lapsele ja noorele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega
Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi
Sul on raske õppetööga hakkama saada
Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!
 

Lapsevanemale ja hooldajale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada
Kui lapse käitumine on muutunud
Kui laps ei taha enam kooli tulla
Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata
Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi

Allikas: Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühing


 

Eripedagoog

Maria Võrklaev eripedagoogi vastuvõtuajad kokkuleppel. 
E, K kell 8.15 - 15.00
Kontakt: maria.vorklaev@ula.edu.ee

Eripedagoog selgitab välja õpilase arengu- ja õpioskuste taseme, hindab lapse koolivalmidust. Toetab õpilasi õppetöös (viib läbi rühma- ning individuaaltunde). Nõustab õpetajaid ning lapsevanemaid sobivate õppemeetodite, -materjalide ning õpikeskkonna valiku ja kohandamise osas. Lisainfo: https://tugiteenused.haapsalu.ee/teenused/

Millal pöörduda eripedagoogi juurde?

Kui lapsel esineb olulisi raskusi õppetöös (ainealased raskused, tähelepanu, keskendumine jm). 
Vajad nõu, kuidas last õppetöös toetada. 


Psühholoog

Kristina Ambros psühholoogi vastuvõtuajad kokkuleppel. 
E, T kell 8.15 - 14.00
Kontakt: kristina.tugiteenused@gmail.com
 

Millal võiks õpilane pöörduda koolipsühholoogi poole?

Tule ja räägi, kui:
· Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
· Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
· Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks
rääkida.
· Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
· Sul on raskusi sõltuvustega.
· Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
· Oled emotsionaale, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
· Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.
· Vanematele ja õpetajatele
· Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:


Millal võiks lapsevanem pöörduda koolipsühholoogi poole?

Tule ja räägi, kui:
· Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.
· Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
· Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka
vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.


 

Logopeed

Liisa Reimann logopeedi vastuvõtuajad kokkuleppel.
K kell 8.00 - 15.00
Kontakt: liisa.tugiteenused@gmail.com

Logopeed hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest,  ja keskkonnast valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühmas  või  individuaalselt). Logopeed nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid laste keele ja kõne arengu toetamisel. Samuti hindab logopeed lapse koolivalmidust.


HEVKO

Moonika Nerman
Kontakt: moonika.nerman@ula.edu.ee

 

AEVKO

Pille Meeles
Kontakt: pille.meeles@ula.edu.ee


Sotsiaalpedagoog

Kaire Loomets sotsiaalpedagoogi vastuvõtuajad
N, R kell 8.15 - 14.00
Kontakt: kaire.tugiteenused@gmail.com
 

Millal pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.


Lapsele ja noorele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:


Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega
Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi
Sul on raske õppetööga hakkama saada
Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutseeetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga!
 

Lapsevanemale ja hooldajale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada
Kui lapse käitumine on muutunud
Kui laps ei taha enam kooli tulla
Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata
Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi

Allikas: Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühing


 

Eripedagoog

Maria Võrklaev eripedagoogi vastuvõtuajad kokkuleppel. 
E, K kell 8.15 - 15.00
Kontakt: maria.vorklaev@ula.edu.ee

Eripedagoog selgitab välja õpilase arengu- ja õpioskuste taseme, hindab lapse koolivalmidust. Toetab õpilasi õppetöös (viib läbi rühma- ning individuaaltunde). Nõustab õpetajaid ning lapsevanemaid sobivate õppemeetodite, -materjalide ning õpikeskkonna valiku ja kohandamise osas. Lisainfo: https://tugiteenused.haapsalu.ee/teenused/

Millal pöörduda eripedagoogi juurde?

Kui lapsel esineb olulisi raskusi õppetöös (ainealased raskused, tähelepanu, keskendumine jm). 
Vajad nõu, kuidas last õppetöös toetada. 


Psühholoog

Kristina Ambros psühholoogi vastuvõtuajad kokkuleppel. 
E, T kell 8.15 - 14.00
Kontakt: kristina.tugiteenused@gmail.com
 

Millal võiks õpilane pöörduda koolipsühholoogi poole?

Tule ja räägi, kui:
· Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
· Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
· Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks
rääkida.
· Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
· Sul on raskusi sõltuvustega.
· Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
· Oled emotsionaale, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
· Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.
· Vanematele ja õpetajatele
· Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:


Millal võiks lapsevanem pöörduda koolipsühholoogi poole?

Tule ja räägi, kui:
· Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.
· Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
· Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka
vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.


 

Logopeed

Liisa Reimann logopeedi vastuvõtuajad kokkuleppel.
K kell 8.00 - 15.00
Kontakt: liisa.tugiteenused@gmail.com

Logopeed hindab lapse kõne- ja suhtlemisoskust ning annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ja sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Lähtudes õpilase kõne erivajadusest, raskusastmest, võimetest,  ja keskkonnast valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühmas  või  individuaalselt). Logopeed nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid laste keele ja kõne arengu toetamisel. Samuti hindab logopeed lapse koolivalmidust.


HEVKO

Moonika Nerman
Kontakt: moonika.nerman@ula.edu.ee

 

AEVKO

Pille Meeles
Kontakt: pille.meeles@ula.edu.ee