Uudised

Tagasivaade loomakaitsepäeva projektile 20. november Karina Voogla


Tänavu loomakaitsepäeval, 4. oktoobril, said klassid omale ülesandeks terve kuu vältel tutvuda ühe loomi aitava organisatsiooniga ning leida viis, kuidas organisatsiooni toetada. Mida siis erinevad klassid tegid?

1.klass võttis tutvumiseks Läänemaa Loomapäästegrupi. Koos arutati, mis juhul vajab loom abi, kuidas aidata ja toetada Loomapäästegruppi. Üheskoos valmistasid õpilased plakati, kuhu lisati Loomapäästegrupi logo ja telefoninumber, et inimesed teaksid kuhu helistada, kui loom vajab abi. Plakatit jagatakse kodulehel ja sotsiaalmeedias ning pannakse üles kooli vahesaali.

2. A klassi õpilased rääkisid loomade varjupaikadest ning arutasid teemadel, miks loomad sinna üldse satuvad ja kuidas saaks neid aidata. Lähemalt uuris klass, millega tegeleb Eesti Metsloomaühing ning kuidas on nemad loomi aidanud. Järgmise sammuna joonistasid õpilased pildi varjupaika sattuvatest loomadest või metsloomadest. Juurde lisati üleskutse võtta perelemmik varjupaigast. Metslooma puhul lisati pildi juurde kontaktandmed, kustkaudu saab kutsuda abi, kui metsloom on hädas. Plakati valmides jagatakse seda sotsiaalmeedias, kodulehel ning pannakse kooli vahesaali.

2.B arutles tunnis selle üle millised loomad, millal ning miks võiksid inimese abi vajada. Uuriti, millised erinevad organisatsioonid loomade aitamisega tegelevad ning milles täpsemalt abistamine seisneb. Samuti arutleti selle üle, kuidas üldiselt saab loomi abistavaid organisatsioone aidata/toetada. Jõudsime arusaamisele, et aidata on võimalik ka ilma rahalise panuseta. Iga õpilane valis endale looma, kelle kohta joonistati pilt. Hetkel koostab klass plakati, millega tahetakse tutvustada Eestimaa Loomakaitseliidu tööd. Valmis plakatit jagatakse kodulehel, sotsiaalmeedias ning pannakse üles kooli vahesaali.

3.klassis räägiti, millistel põhjustel loomad varjupaikadesse satuvad ja kuidas käituda oma loomaga kodus nii, et tema kunagi varjupaika ei satuks. Uuriti kolme erinevat kodulehte ning täpsemalt, mis infot loomade kohta kodulehtedel üldse jagati (kes on kadunud ja ootavad oma peremeest või kes soovivad endale uut kodu). Klass leidis, et info jagamine oleks kasulik, kuna see aitaks inimestel paremini hädas olevaid loomi märgata. Ühistööna tehti informatiivne plakati loomade varjupaigas olevate loomade ja nende põhjuste kohta, miks nad sinna on sattuda. Õpilased võtsid omale eesmärgiks plakat üles pildistada ning jagada seda klassi lapsevanematega, et ka nende teadlikkust tõsta ning ehk mõtlevad nad esiti varjupaiga peale, kui peaksid hakkama omale koju lemmiklooma võtma.

4. klass uuris erinevaid loomi kaitsvaid organisatsioone, kuid lähemalt tutvuti Eestimaa Looduse Fondi tegevustega. Ühiselt otsustati teha plakat konnatalgute kohta ning teele saata väike annetus. Maiustuste ostmise asemel võeti klassirahast iga õpilase kohta 1 euro, mis saadeti organisatsioonile. Eestimaa Looduse Fond kirjutas klassile ka kirja ning andis teada, et saadud annetus aitab fondil korraldada näiteks kevadist aktsiooni „Konnad teel(t)“, osta konnavõrkusi, mida maanteede servadesse tõmmata või hankida vabatahtlikele töövahendeid.

5.klass tutvus erinevate loomi kaitsvate organisatsioonidega rühmades. Rühmad tutvustasid lühidalt kogu klassile selle organisatsiooni tegevust. Südamelähedasemaks osutusid varjupaigaloomad. Õpilased jagasid oma kogemusi ja teadmisi varjupaika sattuvatest loomadest ja varjupaigast võetud loomadest ning tutvusid kodulehega. Uuriti, kuidas ja mis tingimustel saab minna varjupaika vabatahtlikuks ning tutvuti nimekirjaga, mida annetajatelt oodatakse/soovitakse. Ühiselt võttis klass vastu otsuse teha varjupaiga loomadele toiduannetus.

6.a tutvus Eesti Metsaloomaühinguga ning koostas kaks plakatit. Üks plakat tutvustab lühidalt Eesti Metsloomaühingu organisatsiooni ning teine on üleskutse kõigile aidata hädas metsloomi ning hoida mets loomade jaoks. Plakatit jagatakse kohulehel, sotsiaalmeedias ning pannakse üles kooli vahesaali.

6.b otsustas koguda raha loomakaitseorganisatsiooni toetamiseks. Selleks kasutatakse Yaga keskkonda, mille läbi müüakse enda poolt loodud tooteid või asju, mida endal enam vaja pole. Selle käigus soovitakse õppida, kuidas teha tootest pilti ning kirjutada kirjeldust, suhelda ostjaga ning kasutada postiautomaati. Järgmisena hakkas klass erinevaid loomakaitseorganisatsioone uurima. Rühmatööna valis iga rühm välja ühe organisatsiooni, tegid selle kohta plakati ning kandsid klassile ette, et veenda oma klassikaaslasi just nende organisatsiooni toetama. Toimus demokraatlik hääletus ja viiki jäid Läänemaa Loomade Varjupaik ning Loomapäästegrupp. Otsustati ühiselt, et kogutud raha jagatakse võrdselt kahe organisatsiooni vahel.

Loomakaitsepäevast võttis osa ka lasteaed. Näiteks tõid Muraka rühmas lapsed lasteaeda pildi oma lemmikloomast teistele tutvustamiseks. Koos rääkisid lapsed omavahel, kuidas keegi oma lemmiku eest kodus hoolitseb.

#Loomapäästegrupp #EestiMetsloomaühing #EestimaaLooduseFond #Loomapäästegrupp #EestimaaLoomakaitseliit #LäänemaaLoomadeVarjupaik

Tänavu loomakaitsepäeval, 4. oktoobril, said klassid omale ülesandeks terve kuu vältel tutvuda ühe loomi aitava organisatsiooniga ning leida viis, kuidas organisatsiooni toetada. Mida siis erinevad klassid tegid?

1.klass võttis tutvumiseks Läänemaa Loomapäästegrupi. Koos arutati, mis juhul vajab loom abi, kuidas aidata ja toetada Loomapäästegruppi. Üheskoos valmistasid õpilased plakati, kuhu lisati Loomapäästegrupi logo ja telefoninumber, et inimesed teaksid kuhu helistada, kui loom vajab abi. Plakatit jagatakse kodulehel ja sotsiaalmeedias ning pannakse üles kooli vahesaali.


2. A klassi õpilased rääkisid loomade varjupaikadest ning arutasid teemadel, miks loomad sinna üldse satuvad ja kuidas saaks neid aidata. Lähemalt uuris klass, millega tegeleb Eesti Metsloomaühing ning kuidas on nemad loomi aidanud. Järgmise sammuna joonistasid õpilased pildi varjupaika sattuvatest loomadest või metsloomadest. Juurde lisati üleskutse võtta perelemmik varjupaigast. Metslooma puhul lisati pildi juurde kontaktandmed, kustkaudu saab kutsuda abi, kui metsloom on hädas. Plakati valmides jagatakse seda sotsiaalmeedias, kodulehel ning pannakse kooli vahesaali.

2.B arutles tunnis selle üle millised loomad, millal ning miks võiksid inimese abi vajada. Uuriti, millised erinevad organisatsioonid loomade aitamisega tegelevad ning milles täpsemalt abistamine seisneb. Samuti arutleti selle üle, kuidas üldiselt saab loomi abistavaid organisatsioone aidata/toetada. Jõudsime arusaamisele, et aidata on võimalik ka ilma rahalise panuseta. Iga õpilane valis endale looma, kelle kohta joonistati pilt. Hetkel koostab klass plakati, millega tahetakse tutvustada Eestimaa Loomakaitseliidu tööd. Valmis plakatit jagatakse kodulehel, sotsiaalmeedias ning pannakse üles kooli vahesaali.

3.klassis räägiti, millistel põhjustel loomad varjupaikadesse satuvad ja kuidas käituda oma loomaga kodus nii, et tema kunagi varjupaika ei satuks. Uuriti kolme erinevat kodulehte ning täpsemalt, mis infot loomade kohta kodulehtedel üldse jagati (kes on kadunud ja ootavad oma peremeest või kes soovivad endale uut kodu). Klass leidis, et info jagamine oleks kasulik, kuna see aitaks inimestel paremini hädas olevaid loomi märgata. Ühistööna tehti informatiivne plakati loomade varjupaigas olevate loomade ja nende põhjuste kohta, miks nad sinna on sattuda. Õpilased võtsid omale eesmärgiks plakat üles pildistada ning jagada seda klassi lapsevanematega, et ka nende teadlikkust tõsta ning ehk mõtlevad nad esiti varjupaiga peale, kui peaksid hakkama omale koju lemmiklooma võtma.

4. klass uuris erinevaid loomi kaitsvaid organisatsioone, kuid lähemalt tutvuti Eestimaa Looduse Fondi tegevustega. Ühiselt otsustati teha plakat konnatalgute kohta ning teele saata väike annetus. Maiustuste ostmise asemel võeti klassirahast iga õpilase kohta 1 euro, mis saadeti organisatsioonile. Eestimaa Looduse Fond kirjutas klassile ka kirja ning andis teada, et saadud annetus aitab fondil korraldada näiteks kevadist aktsiooni „Konnad teel(t)“, osta konnavõrkusi, mida maanteede servadesse tõmmata või hankida vabatahtlikele töövahendeid.

5.klass tutvus erinevate loomi kaitsvate organisatsioonidega rühmades. Rühmad tutvustasid lühidalt kogu klassile selle organisatsiooni tegevust. Südamelähedasemaks osutusid varjupaigaloomad. Õpilased jagasid oma kogemusi ja teadmisi varjupaika sattuvatest loomadest ja varjupaigast võetud loomadest ning tutvusid kodulehega. Uuriti, kuidas ja mis tingimustel saab minna varjupaika vabatahtlikuks ning tutvuti nimekirjaga, mida annetajatelt oodatakse/soovitakse. Ühiselt võttis klass vastu otsuse teha varjupaiga loomadele toiduannetus.

6.a tutvus Eesti Metsaloomaühinguga ning koostas kaks plakatit. Üks plakat tutvustab lühidalt Eesti Metsloomaühingu organisatsiooni ning teine on üleskutse kõigile aidata hädas metsloomi ning hoida mets loomade jaoks. Plakatit jagatakse kohulehel, sotsiaalmeedias ning pannakse üles kooli vahesaali.

6.b otsustas koguda raha loomakaitseorganisatsiooni toetamiseks. Selleks kasutatakse Yaga keskkonda, mille läbi müüakse enda poolt loodud tooteid või asju, mida endal enam vaja pole. Selle käigus soovitakse õppida, kuidas teha tootest pilti ning kirjutada kirjeldust, suhelda ostjaga ning kasutada postiautomaati. Järgmisena hakkas klass erinevaid loomakaitseorganisatsioone uurima. Rühmatööna valis iga rühm välja ühe organisatsiooni, tegid selle kohta plakati ning kandsid klassile ette, et veenda oma klassikaaslasi just nende organisatsiooni toetama. Toimus demokraatlik hääletus ja viiki jäid Läänemaa Loomade Varjupaik ning Loomapäästegrupp. Otsustati ühiselt, et kogutud raha jagatakse võrdselt kahe organisatsiooni vahel.

Loomakaitsepäevast võttis osa ka lasteaed. Näiteks tõid Muraka rühmas lapsed lasteaeda pildi oma lemmikloomast teistele tutvustamiseks. Koos rääkisid lapsed omavahel, kuidas keegi oma lemmiku eest kodus hoolitseb.

#Loomapäästegrupp #EestiMetsloomaühing #EestimaaLooduseFond #Loomapäästegrupp #EestimaaLoomakaitseliit #LäänemaaLoomadeVarjupaik