Projektid

Hakola


HAKOLA – Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor

HAKOLA (2018-2021) projekti tegevused:

  • Haapsalu Kutsehariduskeskusesse loodi kaasaegne kommunikatsioonilabor koos vajaliku seadmepargi ja tarkvaraga;
  • Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Haapsalu Põhikooli, Läänemaa Ühisgümnaasiumi ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli õpetajate poolt loodi uudset õppematerjali ja lõimitud õppeülesandeid keele-, kunsti-, lT - ja tehnoloogia- ning erialaõppeks. Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist koostasid 9 õpetajat (Saskia Voogla, Karina Voogla, Sirje Sinitskaja, Maia Tohver, Kai Puusepp, Moonika Nerman, Triin Ollema, Lehti Tammus, Taimi Sarapuu) tunnikavasid, mis on üleval HAKOLA veebilehel ja e-koolikotis.

    Projektis osalevate koolide koolitused kirjanduse, keele, kunsti, tehnoloogia, IT- ja erialaainete õpetajaid uudse õppevara kasutamiseks, õppematerjalide ning – ülesannete loomiseks õppetöö mitmekesistamise eesmärgil;
  • Projektis osalevate koolide koostöös  töötati välja kommunikatsioonilabori ühiskasutamise korraldamise kava, mida viidi ellu võrdsetel alustel võrdsete partneritena.


Projektist:

https://sites.google.com/hkhk.edu.ee/hakola/avaleht

https://opleht.ee/2022/05/haapsalus-loodi-hakola-koolide-kommunikatsioonilabor/

 

HAKOLA – Haapsalu koolide kommunikatsioonilabor

HAKOLA (2018-2021) projekti tegevused:

  • Haapsalu Kutsehariduskeskusesse loodi kaasaegne kommunikatsioonilabor koos vajaliku seadmepargi ja tarkvaraga;
  • Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Haapsalu Põhikooli, Läänemaa Ühisgümnaasiumi ja Uuemõisa Lasteaed-Algkooli õpetajate poolt loodi uudset õppematerjali ja lõimitud õppeülesandeid keele-, kunsti-, lT - ja tehnoloogia- ning erialaõppeks. Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist koostasid 9 õpetajat (Saskia Voogla, Karina Voogla, Sirje Sinitskaja, Maia Tohver, Kai Puusepp, Moonika Nerman, Triin Ollema, Lehti Tammus, Taimi Sarapuu) tunnikavasid, mis on üleval HAKOLA veebilehel ja e-koolikotis.

    Projektis osalevate koolide koolitused kirjanduse, keele, kunsti, tehnoloogia, IT- ja erialaainete õpetajaid uudse õppevara kasutamiseks, õppematerjalide ning – ülesannete loomiseks õppetöö mitmekesistamise eesmärgil;
  • Projektis osalevate koolide koostöös  töötati välja kommunikatsioonilabori ühiskasutamise korraldamise kava, mida viidi ellu võrdsetel alustel võrdsete partneritena.


Projektist:

https://sites.google.com/hkhk.edu.ee/hakola/avaleht

https://opleht.ee/2022/05/haapsalus-loodi-hakola-koolide-kommunikatsioonilabor/