Dokumendid

Õppenõukogu


13.09.2022 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks.
28.11.2022 - Tugiteenused ja nende rakendamise korra kinnitamine.
08.06.2023 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
29.08.2023 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.
 

13.09.2022 - Kooli üldtööplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks.
28.11.2022 - Tugiteenused ja nende rakendamise korra kinnitamine.
08.06.2023 - Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine.
29.08.2023 - Hinnangu andmine õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele.