Dokumendid

Teenistuslik järelevalve


Uuemõisa Lasteaed-Algkooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet Haapsalu linnavalitsuse haridusnõunik.

Mari-Epp Täht (mari-epp.taht@haapsalulv.ee)

Uuemõisa Lasteaed-Algkooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet Haapsalu linnavalitsuse haridusnõunik.

Mari-Epp Täht (mari-epp.taht@haapsalulv.ee)