Dokumendid

Teenistuslik järelevalve

Uuemõisa Lasteaed-Algkooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet Haapsalu linnavalitsuse haridusnõunik.

Mari-Epp Täht (mari-epp.taht [at] haapsalulv.ee)