Projektid

Tervist edendav kool


Tervist edendavate koolide võrgustikku kuulumine toetab hariduse ja tervise seotust, parendab tervisekäitumist, tekitab suuremat koolirõõmu ning tõstab õpitulemusi. 

 Tervist edendava kooli eesmärgid lähtudes ULA arengukavast:

 • korraldada tervislikke eluviise ja toitumist propageerivaid üritusi;
 • tutvustatakse lastele tervislikke eluviise ja harjumusi;
 • väärtustada tervislikku, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi.
Meie kool järgib tervist edendava kooli põhiväärtusi: tervislike eluviiside edendamine; positiivse õhkkonna loomine; terviseteadlik noor ja seda toetav koolikeskkond; koolikiusamise ennetamine.
 
Igal õppeaastal keskendub tervisenõukogu ühele teemale.
 
2022/2023  õppeaasta teema: „Võta aega liikumiseks“ 
2021/2022 õppeaasta teema: „Väärtustades tervist“ 
2020/2021 õppeaasta teema: „Liikumine on tervise ja ilu pant“ 
 
 
Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2023/2024 õa:
 • spordipäevad
 • vaimse tervise nädal
 • aktiivne isade- ja emadepäev
 • tervislik toit
 • kohtumine sportlasega
 • õuesõppenädal
 • üleskutse "Liikuda on lahe!"
 • ettevõtlikkus vahetundides
 • ULA aktiivsed ühistegevused

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2022/2023 õa:
 • spordipäevad;
 • aktiivsed vahetunnid õues ja siseruumides;
 • vaimse tervise nädal;
 • aktiivne isade- ja emadepäev;
 • talisport;
 • tervisekuu;
 • kohtumised sportlastega
 • õuesõppekuu
 • üleskutse „Võta aega liikumiseks!“

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2021/2022 õa:
 • spordipäev;
 • aktiivsed vahetunnid õues ja siseruumides;
 • vaimse tervise nädal;
 • päev vanematega;
 • talispordinädal;
 • tervisenädal;
 • üleskutse „Kõnni palju jaksad!“
 
Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2020/2021 õa:
 • õue- ja tantsuvahetunnid;
 • nelja kooli projekt „Õpilaselt õpilasele“;
 • õuemängupäev;
 • spordipäev;
 • tervisenädal;
 • üleskutse „Kõnni palju jaksad!“


Tervist edendav kool

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuulumine toetab hariduse ja tervise seotust, parendab tervisekäitumist, tekitab suuremat koolirõõmu ning tõstab õpitulemusi. 

 Tervist edendava kooli eesmärgid lähtudes ULA arengukavast:

 • korraldada tervislikke eluviise ja toitumist propageerivaid üritusi;
 • tutvustatakse lastele tervislikke eluviise ja harjumusi;
 • väärtustada tervislikku, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi.
Meie kool järgib tervist edendava kooli põhiväärtusi: tervislike eluviiside edendamine; positiivse õhkkonna loomine; terviseteadlik noor ja seda toetav koolikeskkond; koolikiusamise ennetamine.
 
Igal õppeaastal keskendub tervisenõukogu ühele teemale.
 
2022/2023  õppeaasta teema: „Võta aega liikumiseks“ 
2021/2022 õppeaasta teema: „Väärtustades tervist“ 
2020/2021 õppeaasta teema: „Liikumine on tervise ja ilu pant“ 
 
 
Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2023/2024 õa:
 • spordipäevad
 • vaimse tervise nädal
 • aktiivne isade- ja emadepäev
 • tervislik toit
 • kohtumine sportlasega
 • õuesõppenädal
 • üleskutse "Liikuda on lahe!"
 • ettevõtlikkus vahetundides
 • ULA aktiivsed ühistegevused

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2022/2023 õa:
 • spordipäevad;
 • aktiivsed vahetunnid õues ja siseruumides;
 • vaimse tervise nädal;
 • aktiivne isade- ja emadepäev;
 • talisport;
 • tervisekuu;
 • kohtumised sportlastega
 • õuesõppekuu
 • üleskutse „Võta aega liikumiseks!“

Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2021/2022 õa:
 • spordipäev;
 • aktiivsed vahetunnid õues ja siseruumides;
 • vaimse tervise nädal;
 • päev vanematega;
 • talispordinädal;
 • tervisenädal;
 • üleskutse „Kõnni palju jaksad!“
 
Kooli tervist, heaolu ja õppimist toetavad tegevused 2020/2021 õa:
 • õue- ja tantsuvahetunnid;
 • nelja kooli projekt „Õpilaselt õpilasele“;
 • õuemängupäev;
 • spordipäev;
 • tervisenädal;
 • üleskutse „Kõnni palju jaksad!“


Tervist edendav kool