Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


UUS!  
Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord


Loe siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/4010420220041. Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF)

2. Taotlus: Lisa 1 - Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF) (DOCX)

UUS!  
Haapsalu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord


Loe siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/4010420220041. Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF)

2. Taotlus: Lisa 1 - Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF) (DOCX)