Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


1. Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF)

2. Taotlus: Lisa 1 - Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF) (DOCX)

1. Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF)

2. Taotlus: Lisa 1 - Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord - (PDF) (DOCX)