Dokumendid

Avaldused

1. Kooli astuja avaldus - (PDF) (DOC)

2. Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

3. Avaldus lasteaia nimekirjast kustutamiseks - (PDF) (DOCX)

4. Lapsevanema taotlus õpilase õppetööst ajutise vabastamise kohta - (PDF)

5. Lapsevanema taotlus õpilaspileti dublikaadi saamise kohta - (PDF)