Projektid

Erasmus+


Välisvabatahtlikud

Alates septembrist 2017 on meie koolis tegutsenud välisvabatahtlikud. Vabatahtlik on noor vanuses 18-30, kes elab ja töötab Eestis 10 kuud. Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis on tema tööpäev jagatud kaheks - hommikupoolikul lasteaias, kus mängib lastega nii toas kui õues, on abiks muusika- ja liikumistunnis, rühmategevustes ning väljasõitudel. Pärastlõunal tegutseb vabatahtlik koolis, kus on abiks huvijuhile ürituste planeerimisel ja läbiviimisel, abiks ringijuhtidele, samuti julgustame vabatahtlikke läbi viima nende isiklikke projekte, milleks võib olla näiteks mõne ringi läbiviimine, taimede kasvatamine, interaktiivse kokaraamatu loomine jne. Esimesed vabatahtlikud tulid meie kooli Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames, nüüd aga Euroopa Solidaarsuskorpuse kaudu.


Meie vabatahtlikud:
2017/2018 - Philipp Austriast
2018/2019 - Elena Saksamaalt. Sel aastal koordineerisime ka vabatahtliku Taebla kooli.
2020/2021 - Julia Saksamaalt
2021/2022 - Alina ja Florian Saksamaalt. Esimene õppeaasta, mil võõrustame kahte vabatahtliku korraga.
2022/2023 - Eilika ja Helene Saksamaalt. Samuti koordineerime vabatahtliku Haapsalu Noorte Huvikeskusesse.


Rahvusvahelised koolide koostööprojektid

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Erasmus+ võimaldab Uuemõisa Lasteaed-Algkoolil tegeleda mitmete arengu- ja võrgustike loomise meetmetega, sealhulgas oma töötajate kutseoskuste strateegilise parandamise, organisatsioonilise suutlikkuse arendamisega, ning luua riikidevahelisel koostööl põhinevaid partnerlussuhteid teiste riikide organisatsioonidega, et välja töötada uuenduslikke väljundeid ja vahetada parimaid tavasid.


Codebotting

CodeBotting – learning through coding and robotics
CodeBotting – õppimine programmeerimise ja robootika abil

Projekti blogi: CodeBotting Eesti blogi

2017. aasta septembris algas meie koolis uus kaheaastane rahvusvaheline Eramus+ koolide koostööprojekt „CodeBotting – learning through coding and robotics“. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni elukestva õppe programm, mida Eestis esindab SA Archimedes. Projekti osaleb viis partnerriiki: Eesti, Soome, Norra, Island ja Hispaania (Kataloonia). Projekti käigus katsetame õpilastega erinevaid roboteid ning programmeerimise äppe, et muuta õppimine põnevamaks ja elulisemaks. Õppimine toimub läbi avastamise ja uurimise. Projekti käigus arendame õpilaste digitaalset kirjaoskust, mis muutub üha olulisemaks.

CodeBotting meediakajastused

1. 12. aprill 2018 - Lääne Elu
2. 12. aprill 2018 - Lääne Elu
3. 24. aprill 2018 - Lääne Elu
4. 3. august 2018 - Lääne Elu
5. 23. oktoober 2018 - Lääne Elu
6. Ulakad märkavad ja jagavad | VIDEO
7. 21. november 2018 - Lääne Elu

Eesti 2017
Lähemalt loe SIIT.

Island 2018
Lähemalt loe SIIT.

Norra 2018
Lähemalt loe SIIT.

Hispaania 2018
Lähemalt loe SIIT.

 

ICU – a toolbox for optimal teaching 2015-2017

„ICU – a toolbox for optimal teaching“ (Ma näen sind – võti edukamaks õpetamiseks).

Projekt algas aastal 2015 ja lõppes 2017. Projektis osales seitse riiki - Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Poola, Hispaania (Kataloonia), Horvaatia. Projekti raames jagasid õpetajad oma parimaid meetodeid, millega tugevdada õpilaste viit põhioskust: suuline eneseväljendus, matemaatilised oskused; lugemine; kirjutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.
 

Poola 2017 (24.-29.03.2017)
24.-29. märtsil toimus järjekordne projektikohtumine, sedakorda  Lubsko’s, Poolas, kus külastasime Adam Mickiewicz’i nimelist kooli.


Horvaatia 2017 (23.-27.01.2017)
Uuemõisa lasteaed-algkooli õpetajad Triin Ollema ja Taimi Sarapuu külastasid partnerkooli Osnovna škola Glina, mis asub Põhja-Horvaatias. Tutvuti Horvaatia koolisüsteemiga, mis on üldjoontes sarnane Eestiga.
Loe lähemalt ➤ Läänlane


Hispaania 2016 (Kataloonia) (19.-23.09.2016)
19. septembri varahommikul alustasid kolm Uuemõisa lasteaed-algkooli õpetajat teed sooja Hispaania poole. Järgmisel päeval algas juba tõsine töö, kui külastasime partnerkooli Perafortis Tarragona lähistel.

Escola Josep Veciana de Perafort on 180 õpilasega algkool, mille juures on ka lasteaed. Lasteaias käivad lapsed kuni kolmeaastaseni, seejärel on kõik juba koolilapsed.
Loe lähemalt ➤ Läänlane

Soome 2016 (7.-10.03.2016)
7.-10. märtsil oli projektikohtumine Soomes, Vantaas, kus meid võõrustas Itä-Hakkila kool. Itä-Hakkila on algkool, kus õpib 460 õpilast 1.-5. klassist. Igas klassis on viis paralleelklassi ning erivajadustega õpilaste klass.
Loe lähemalt ➤ Läänlane 


Norra 2015 (9.-13.11.2015)
7.-13. novembril toimus Põhja-Norras Hattengis esimene projektikohtumine, kus tutvuti Norra kooliga, toimusid koosolekud ning saadi osa kohalikust elu-olust. Hattengi koolis õppis 140 õpilast vanuses 6-16, see on põhikool. Hatteng asub Storfjord’i omavalitsuses, mis asub võrratu loodusega fjordi ääres. Novembrist veebruarini on seal polaaröö, mille ajal on „päevavalgus“ ainult paar tundi hämarust päeva jooksul. Pimeduse teevad talutavamaks ümbritsevad lumised mäetipud ning värvide mängu pakkuvad virmalised. Ka meil õnnestus virmalisi näha, nende vaatemäng oli erakordne.

Oluline osa projektist on igapäevaelu ning kommete tutvustamine. Selles on abiks rahvariietes nukupaar koos reisipäevikuga igast partnerriigist. Eestit esindavad nukud Kadri ja Mart, kes reisisid seekord Horvaatiasse, meile tulid külla aga Norra nukud Ǻsa ja Ole. Märtsikuisel projektikohtumisel Soomes lähevad kõik nukud edasi järgmisesse riiki, nii jätkub see igal kohtumisel ning projekti lõpuks on nukud käinud kõigis partnerkoolides ning jõuavad koju tagasi, rääkides meile, mida nad oma teekonnal nägid.


Comenius

2008-2010 osalesime esimeses rahvusvahelises projektis, kus tutvusime partnerriikide legendidega. Projektis osalesid koolid Walesist (UK), Inglismaalt (UK), Norrast, Poolast ja Eestist

2012-2014 võtsime osa järgmisest projektist, mille eesmärk oli õppida erinevate riikide lastemänge. Selles projektis olid partnerid lisaks Eestile veel Türgist, Ungarist, Poolast ja Hispaaniast

Välisvabatahtlikud

Alates septembrist 2017 on meie koolis tegutsenud välisvabatahtlikud. Vabatahtlik on noor vanuses 18-30, kes elab ja töötab Eestis 10 kuud. Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis on tema tööpäev jagatud kaheks - hommikupoolikul lasteaias, kus mängib lastega nii toas kui õues, on abiks muusika- ja liikumistunnis, rühmategevustes ning väljasõitudel. Pärastlõunal tegutseb vabatahtlik koolis, kus on abiks huvijuhile ürituste planeerimisel ja läbiviimisel, abiks ringijuhtidele, samuti julgustame vabatahtlikke läbi viima nende isiklikke projekte, milleks võib olla näiteks mõne ringi läbiviimine, taimede kasvatamine, interaktiivse kokaraamatu loomine jne. Esimesed vabatahtlikud tulid meie kooli Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames, nüüd aga Euroopa Solidaarsuskorpuse kaudu.Meie vabatahtlikud:
2017/2018 - Philipp Austriast
2018/2019 - Elena Saksamaalt. Sel aastal koordineerisime ka vabatahtliku Taebla kooli.
2020/2021 - Julia Saksamaalt
2021/2022 - Alina ja Florian Saksamaalt. Esimene õppeaasta, mil võõrustame kahte vabatahtliku korraga.
2022/2023 - Eilika ja Helene Saksamaalt. Samuti koordineerime vabatahtliku Haapsalu Noorte Huvikeskusesse.


Rahvusvahelised koolide koostööprojektid

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Erasmus+ võimaldab Uuemõisa Lasteaed-Algkoolil tegeleda mitmete arengu- ja võrgustike loomise meetmetega, sealhulgas oma töötajate kutseoskuste strateegilise parandamise, organisatsioonilise suutlikkuse arendamisega, ning luua riikidevahelisel koostööl põhinevaid partnerlussuhteid teiste riikide organisatsioonidega, et välja töötada uuenduslikke väljundeid ja vahetada parimaid tavasid.


Codebotting

CodeBotting – learning through coding and robotics
CodeBotting – õppimine programmeerimise ja robootika abil

Projekti blogi: CodeBotting Eesti blogi

2017. aasta septembris algas meie koolis uus kaheaastane rahvusvaheline Eramus+ koolide koostööprojekt „CodeBotting – learning through coding and robotics“. Projekti rahastab Euroopa Komisjoni elukestva õppe programm, mida Eestis esindab SA Archimedes. Projekti osaleb viis partnerriiki: Eesti, Soome, Norra, Island ja Hispaania (Kataloonia). Projekti käigus katsetame õpilastega erinevaid roboteid ning programmeerimise äppe, et muuta õppimine põnevamaks ja elulisemaks. Õppimine toimub läbi avastamise ja uurimise. Projekti käigus arendame õpilaste digitaalset kirjaoskust, mis muutub üha olulisemaks.

CodeBotting meediakajastused

1. 12. aprill 2018 - Lääne Elu
2. 12. aprill 2018 - Lääne Elu
3. 24. aprill 2018 - Lääne Elu
4. 3. august 2018 - Lääne Elu
5. 23. oktoober 2018 - Lääne Elu
6. Ulakad märkavad ja jagavad | VIDEO
7. 21. november 2018 - Lääne Elu

Eesti 2017
Lähemalt loe SIIT.

Island 2018
Lähemalt loe SIIT.

Norra 2018
Lähemalt loe SIIT.

Hispaania 2018
Lähemalt loe SIIT.

 

ICU – a toolbox for optimal teaching 2015-2017

„ICU – a toolbox for optimal teaching“ (Ma näen sind – võti edukamaks õpetamiseks).

Projekt algas aastal 2015 ja lõppes 2017. Projektis osales seitse riiki - Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Poola, Hispaania (Kataloonia), Horvaatia. Projekti raames jagasid õpetajad oma parimaid meetodeid, millega tugevdada õpilaste viit põhioskust: suuline eneseväljendus, matemaatilised oskused; lugemine; kirjutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.
 

Poola 2017 (24.-29.03.2017)
24.-29. märtsil toimus järjekordne projektikohtumine, sedakorda  Lubsko’s, Poolas, kus külastasime Adam Mickiewicz’i nimelist kooli.


Horvaatia 2017 (23.-27.01.2017)
Uuemõisa lasteaed-algkooli õpetajad Triin Ollema ja Taimi Sarapuu külastasid partnerkooli Osnovna škola Glina, mis asub Põhja-Horvaatias. Tutvuti Horvaatia koolisüsteemiga, mis on üldjoontes sarnane Eestiga.
Loe lähemalt ➤ Läänlane


Hispaania 2016 (Kataloonia) (19.-23.09.2016)
19. septembri varahommikul alustasid kolm Uuemõisa lasteaed-algkooli õpetajat teed sooja Hispaania poole. Järgmisel päeval algas juba tõsine töö, kui külastasime partnerkooli Perafortis Tarragona lähistel.

Escola Josep Veciana de Perafort on 180 õpilasega algkool, mille juures on ka lasteaed. Lasteaias käivad lapsed kuni kolmeaastaseni, seejärel on kõik juba koolilapsed.
Loe lähemalt ➤ Läänlane

Soome 2016 (7.-10.03.2016)
7.-10. märtsil oli projektikohtumine Soomes, Vantaas, kus meid võõrustas Itä-Hakkila kool. Itä-Hakkila on algkool, kus õpib 460 õpilast 1.-5. klassist. Igas klassis on viis paralleelklassi ning erivajadustega õpilaste klass.
Loe lähemalt ➤ Läänlane 


Norra 2015 (9.-13.11.2015)
7.-13. novembril toimus Põhja-Norras Hattengis esimene projektikohtumine, kus tutvuti Norra kooliga, toimusid koosolekud ning saadi osa kohalikust elu-olust. Hattengi koolis õppis 140 õpilast vanuses 6-16, see on põhikool. Hatteng asub Storfjord’i omavalitsuses, mis asub võrratu loodusega fjordi ääres. Novembrist veebruarini on seal polaaröö, mille ajal on „päevavalgus“ ainult paar tundi hämarust päeva jooksul. Pimeduse teevad talutavamaks ümbritsevad lumised mäetipud ning värvide mängu pakkuvad virmalised. Ka meil õnnestus virmalisi näha, nende vaatemäng oli erakordne.

Oluline osa projektist on igapäevaelu ning kommete tutvustamine. Selles on abiks rahvariietes nukupaar koos reisipäevikuga igast partnerriigist. Eestit esindavad nukud Kadri ja Mart, kes reisisid seekord Horvaatiasse, meile tulid külla aga Norra nukud Ǻsa ja Ole. Märtsikuisel projektikohtumisel Soomes lähevad kõik nukud edasi järgmisesse riiki, nii jätkub see igal kohtumisel ning projekti lõpuks on nukud käinud kõigis partnerkoolides ning jõuavad koju tagasi, rääkides meile, mida nad oma teekonnal nägid.


Comenius

2008-2010 osalesime esimeses rahvusvahelises projektis, kus tutvusime partnerriikide legendidega. Projektis osalesid koolid Walesist (UK), Inglismaalt (UK), Norrast, Poolast ja Eestist

2012-2014 võtsime osa järgmisest projektist, mille eesmärk oli õppida erinevate riikide lastemänge. Selles projektis olid partnerid lisaks Eestile veel Türgist, Ungarist, Poolast ja Hispaaniast