Dokumendid

Kooli dokumendid


1. Arengukava (2019-2022) - (PDF)

2. Põhimäärus - (PDF)

3. Kooli kodukord - (PDF)

4. Kooli õppekava - (PDF)

5. Hindamine ULAs - (PDF)

6. Lasteaia õppekava - (PDF)

7. Lasteaia kodukord - (PDF)

8. Arenguvestlus koolis - (PDF)

9. Pikapäevarühma töökorraldus - (PDF)

10. Töökorraldusreeglid - (PDF)

11. Andmekaitsetingimused - (PDF)

12. Tugiteenused ja nende rakendamise kord - (PDF)

13. Terviseameti soovitus - (PDF)

14. Lapsevanema osalustasu ja toidukulu maksmise kord - (PDF)

1. Arengukava (2019-2022) - (PDF)

2. Põhimäärus - (PDF)

3. Kooli kodukord - (PDF)

4. Kooli õppekava - (PDF)

5. Hindamine ULAs - (PDF)

6. Lasteaia õppekava - (PDF)

7. Lasteaia kodukord - (PDF)

8. Arenguvestlus koolis - (PDF)

9. Pikapäevarühma töökorraldus - (PDF)

10. Töökorraldusreeglid - (PDF)

11. Andmekaitsetingimused - (PDF)

12. Tugiteenused ja nende rakendamise kord - (PDF)

13. Terviseameti soovitus - (PDF)

14. Lapsevanema osalustasu ja toidukulu maksmise kord - (PDF)