Dokumendid

Kooli dokumendid


1. Arengukava (2019-2022) - (PDF)

2. Põhimäärus - (PDF)

3. Kooli kodukord - (PDF)

4. Kooli õppekava - (PDF)

5. Hindamine ULAs - (PDF)

6. Distantsõppe korraldamine - (PDF)

7. Lasteaia õppekava - (PDF)

8. Lasteaia kodukord - (PDF)

9. Palgajuhend (PDF)

10. Arenguvestlus koolis - (PDF)

11. Pikapäevarühma töökorraldus - (PDF)

12. Töökorraldusreeglid - (PDF)

13. Andmekaitsetingimused - (PDF)

14. Tugiteenused ja nende rakendamise kord - (PDF)

15. Terviseameti soovitus - (PDF)

16. Lapsevanema osalustasu ja toidukulu maksmise kord - (PDF)
 

1. Arengukava (2019-2022) - (PDF)

2. Põhimäärus - (PDF)

3. Kooli kodukord - (PDF)

4. Kooli õppekava - (PDF)

5. Hindamine ULAs - (PDF)

6. Distantsõppe korraldamine - (PDF)

7. Lasteaia õppekava - (PDF)

8. Lasteaia kodukord - (PDF)

9. Palgajuhend (PDF)

10. Arenguvestlus koolis - (PDF)

11. Pikapäevarühma töökorraldus - (PDF)

12. Töökorraldusreeglid - (PDF)

13. Andmekaitsetingimused - (PDF)

14. Tugiteenused ja nende rakendamise kord - (PDF)

15. Terviseameti soovitus - (PDF)

16. Lapsevanema osalustasu ja toidukulu maksmise kord - (PDF)