Dokumendid

Kooli dokumendid


1. Arengukava (2019-2022) - (PDF)

2. Põhimäärus - (PDF)

3. Kooli kodukord - (PDF)

4. Kooli õppekava - (PDF)

5. Hindamine ULAs - (PDF)

6. Lasteaia õppekava - (PDF)

7. Lasteaia kodukord - (PDF)

8. Arenguvestlus koolis - (PDF)

9. Pikapäevarühma töökorraldus - (PDF)

10. Tugiteenused ja nende rakendamise kord - PDF)

11. Terviseameti soovitus - (PDF)

1. Arengukava (2019-2022) - (PDF)

2. Põhimäärus - (PDF)

3. Kooli kodukord - (PDF)

4. Kooli õppekava - (PDF)

5. Hindamine ULAs - (PDF)

6. Lasteaia õppekava - (PDF)

7. Lasteaia kodukord - (PDF)

8. Arenguvestlus koolis -

href="/sites/ula.edu.ee/files/dokumendid/ula_arenguvestlus_koolis.pdf" target="_blank">(PDF)

9. Pikapäevarühma töökorraldus - (PDF)

10. Tugiteenused ja nende rakendamise kord - PDF)

11. Terviseameti soovitus - (PDF)