Koolielu

Huviringid koolis


Robootika Õpitakse tundma erinevaid tänapäevaseid robootika vahendeid ja nende tehnilisi võimalusi. Arendatakse lapses ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist. Meie tegemistest leiad infot SIIT ->.
 
Kabe on mõttesport, kus õpitakse mängu reegleid ja erinevaid võtteid ning arendab loogilist mõtlemist.

Liiklusringis õpetaja Aire Oruste juhendamisel õpivad 3. klassi õpilapsed tundma liikluseeskirju ning rattaga ohutult sõitma. Kevadel saavad nad jalgratturi juhiloa. Parimad ratturid võtavad osa Vigurvända võistlusest.

Kunstiringi töö eesmärgiks on tekitada lastes huvi ja armastust kunsti vastu. Tunnis arendatakse üldoskuseid ja -tehnikaid. Kunstiga tegelemine tõstab enesekindlust ja loovust. Kunstiringi juhendab õp Saskia Voogla.

Programmeerimine. Lihtsustatud visuaalne programmeerimine Rando Pajuste juhendamisel. Läbi erinevate programmeerimismängude arendab see õpilasel loovust ja probleemilahendamise oskust. Luuakse lihtsamaid programme ja õpitakse kuidas panna objektid liikuma ning automatiseeritakse nende tegevusi.

Videoring. Õpitakse videolõikude filmimist nii tahvelarvutite kui ka kooli videokaameraga. Samuti tehakse tutvust lihtsamate videotöötlusprogrammidega nii tahvelarvutis kui ka lauaarvutis.

Fotoring - fotoringis saadakse esmased teadmised fotograafiast ja pilditöötlusest. Eesmärgiks on tekitada õpilastele huvi pildistamise vastu ja arendada nende kunstilist silma.

Eelkoolis valmistatakse lapsi ette kooliks. Õpilased käivad koolis üks kord nädalas. Tundides toimub kõnearendus, lugemise ja kirjutamise õpetus, loodusõpetus, arvutamise õpetus (numbrid, kujundid, mõisted), käeline tegevus (joonistamine, meisterdamine), muusikaline tegevus (laulmine, rütmika, pillimäng) ja kehaline tegevus (liikumine, võimlemine, võistlusmängud).


Taidlusringid

Muusikaansambleid juhendavad õpetajad Sirje Kaasik (plokkflööt) ja Triin Ollema (6-keelne väikekannel). Kandleansambli loomiseks toimus 2009. aasta kevadel heategevuskontsert, tänu millele saime koolile osta viis väikekannelt. Kandleansambel alustas tööd 2009. aasta sügisel. Muusikaansamblite eesmärgiks on pakkuda pillimängu võimalust eelkõige neile õpilastele, kes ei käi muusikakoolis.

Rahvatantsurühmad õpetaja Pille Meeles juhendamisel on tegutsemisaja jooksul pääsenud läbi tiheda konkursi kõikidele vabariiklikele pidudele. Meie tantsurühm võttis osa ka 2000.a Soome-Eesti ühistantsupeost. Osavõtt sellest peost sai teoks tänu kohalikele firmadele, kes toetasid oma töötajate lapsi. 2017/2018 õppeaastal juhendavad rahvatantsurühmi Pille Meeles ja Triin Ollema

Liikumisring õpetaja Liivi Mustkivi juhendamisel on osalenud samuti koos tantsijatega tantsupidudel. Võimlejate suurüritus oli Kalev-100 võimlemispidu Tallinnas. 

Iluvõimlemisega saavad koolis alates 2012. aastast alates õpetaja Lehti Tammuse juhendamisel tegeleda nii väiksemad kui suuremad tüdrukud. Iluvõimlemine kombineerib endas nii balleti elemente, võimlemist, tantsu kui ka vahendite (nt pall, lint, hüpits) oskuslikku käsitlemist. Tundide eesmärk on panna tüdrukud ilusti liikuma. Ilus rüht ja liikumisharjumus on kingitus kogu eluks.

Mudilaskoori tublid laululapsed on Sirje Kaasiku juhendamisel edukalt osalenud nii Lääne maakonna laulupidudel kui ka vabariiklikul Noorte lauluepol.

Etlejad õpetaja Imbi Mäepere juhendamisel on kogunud kuulsust nii koduvallas kui ka väljaspool seda. 2013. aasta detsembris osales Cevor Tikerpuu õp Ene Küünarpuu juhendamisel etluskonkursi "Koidulauliku valgel" maakondlikus voorus, saavutades seal 5.-9. klasside seas esikoha. Eripreemia pälvis Kariina Sarapuu, keda juhendas samuti õp Ene Küünarpuu.
Cevor esindas meie kooli ka konkursi finaalis Pärnus, kus pälvis Koidula muuseumi eriauhinna.

Avastusõppe eesmärgiks on rahuldada lapse loomupärast uudishimu maailma vastu. Tunnis õpime tajuma ümbritsevat eri meelte ning aistingute abil: kuulame, kombime, vaatleme, maitseme, nuusutame. Näiteks mõned küsimused, millele vastuseid otsime: kuidas värvid tekivad? kuidas prillid näha aitavad? miks vulkaan purskab? kuidas lennukid õhus püsivad?

Robootika Õpitakse tundma erinevaid tänapäevaseid robootika vahendeid ja nende tehnilisi võimalusi. Arendatakse lapses ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist. Meie tegemistest leiad infot SIIT ->.
 
Kabe on mõttesport, kus õpitakse mängu reegleid ja erinevaid võtteid ning arendab loogilist mõtlemist.

Liiklusringis õpetaja Aire Oruste juhendamisel õpivad 3. klassi õpilapsed tundma liikluseeskirju ning rattaga ohutult sõitma. Kevadel saavad nad jalgratturi juhiloa. Parimad ratturid võtavad osa Vigurvända võistlusest.

Kunstiringi töö eesmärgiks on tekitada lastes huvi ja armastust kunsti vastu. Tunnis arendatakse üldoskuseid ja -tehnikaid. Kunstiga tegelemine tõstab enesekindlust ja loovust. Kunstiringi juhendab õp Saskia Voogla.

Programmeerimine. Lihtsustatud visuaalne programmeerimine Rando Pajuste juhendamisel. Läbi erinevate programmeerimismängude arendab see õpilasel loovust ja probleemilahendamise oskust. Luuakse lihtsamaid programme ja õpitakse kuidas panna objektid liikuma ning automatiseeritakse nende tegevusi.

Videoring. Õpitakse videolõikude filmimist nii tahvelarvutite kui ka kooli videokaameraga. Samuti tehakse tutvust lihtsamate videotöötlusprogrammidega nii tahvelarvutis kui ka lauaarvutis.

Fotoring - fotoringis saadakse esmased teadmised fotograafiast ja pilditöötlusest. Eesmärgiks on tekitada õpilastele huvi pildistamise vastu ja arendada nende kunstilist silma.

Eelkoolis valmistatakse lapsi ette kooliks. Õpilased käivad koolis üks kord nädalas. Tundides toimub kõnearendus, lugemise ja kirjutamise õpetus, loodusõpetus, arvutamise õpetus (numbrid, kujundid, mõisted), käeline tegevus (joonistamine, meisterdamine), muusikaline tegevus (laulmine, rütmika, pillimäng) ja kehaline tegevus (liikumine, võimlemine, võistlusmängud).


Taidlusringid

Muusikaansambleid juhendavad õpetajad Sirje Kaasik (plokkflööt) ja Triin Ollema (6-keelne väikekannel). Kandleansambli loomiseks toimus 2009. aasta kevadel heategevuskontsert, tänu millele saime koolile osta viis väikekannelt. Kandleansambel alustas tööd 2009. aasta sügisel. Muusikaansamblite eesmärgiks on pakkuda pillimängu võimalust eelkõige neile õpilastele, kes ei käi muusikakoolis.

Rahvatantsurühmad õpetaja Pille Meeles juhendamisel on tegutsemisaja jooksul pääsenud läbi tiheda konkursi kõikidele vabariiklikele pidudele. Meie tantsurühm võttis osa ka 2000.a Soome-Eesti ühistantsupeost. Osavõtt sellest peost sai teoks tänu kohalikele firmadele, kes toetasid oma töötajate lapsi. 2017/2018 õppeaastal juhendavad rahvatantsurühmi Pille Meeles ja Triin Ollema

Liikumisring õpetaja Liivi Mustkivi juhendamisel on osalenud samuti koos tantsijatega tantsupidudel. Võimlejate suurüritus oli Kalev-100 võimlemispidu Tallinnas. 

Iluvõimlemisega saavad koolis alates 2012. aastast alates õpetaja Lehti Tammuse juhendamisel tegeleda nii väiksemad kui suuremad tüdrukud. Iluvõimlemine kombineerib endas nii balleti elemente, võimlemist, tantsu kui ka vahendite (nt pall, lint, hüpits) oskuslikku käsitlemist. Tundide eesmärk on panna tüdrukud ilusti liikuma. Ilus rüht ja liikumisharjumus on kingitus kogu eluks.

Mudilaskoori tublid laululapsed on Sirje Kaasiku juhendamisel edukalt osalenud nii Lääne maakonna laulupidudel kui ka vabariiklikul Noorte lauluepol.

Etlejad õpetaja Imbi Mäepere juhendamisel on kogunud kuulsust nii koduvallas kui ka väljaspool seda. 2013. aasta detsembris osales Cevor Tikerpuu õp Ene Küünarpuu juhendamisel etluskonkursi "Koidulauliku valgel" maakondlikus voorus, saavutades seal 5.-9. klasside seas esikoha. Eripreemia pälvis Kariina Sarapuu, keda juhendas samuti õp Ene Küünarpuu.
Cevor esindas meie kooli ka konkursi finaalis Pärnus, kus pälvis Koidula muuseumi eriauhinna.

Avastusõppe eesmärgiks on rahuldada lapse loomupärast uudishimu maailma vastu. Tunnis õpime tajuma ümbritsevat eri meelte ning aistingute abil: kuulame, kombime, vaatleme, maitseme, nuusutame. Näiteks mõned küsimused, millele vastuseid otsime: kuidas värvid tekivad? kuidas prillid näha aitavad? miks vulkaan purskab? kuidas lennukid õhus püsivad?