Kool

Huviringid koolis


Robootika.  Õpitakse tundma erinevaid tänapäevaseid robootika vahendeid ja nende tehnilisi võimalusi. Arendatakse lapses ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist. Meie tegemistest leiad infot SIIT ->.

Liiklusring. Õpetaja juhendamisel õpivad 3. klassi õpilapsed tundma liikluseeskirju ning rattaga ohutult sõitma. Kevadel saavad nad jalgratturi juhiloa. Parimad ratturid võtavad osa Vigurvända võistlusest.

Kunstiring. Töö eesmärgiks on tekitada lastes huvi ja armastust kunsti vastu. Tunnis arendatakse üldoskuseid ja -tehnikaid. Kunstiga tegelemine tõstab enesekindlust ja loovust. Kunstiringi juhendab õp Saskia Voogla.

Programmeerimine. Lihtsustatud visuaalne programmeerimine Rando Pajuste juhendamisel. Läbi erinevate programmeerimismängude arendab see õpilasel loovust ja probleemilahendamise oskust. Luuakse lihtsamaid programme ja õpitakse kuidas panna objektid liikuma ning automatiseeritakse nende tegevusi.

Videoring. Õpitakse videolõikude filmimist nii tahvelarvutite kui ka kooli videokaameraga. Samuti tehakse tutvust lihtsamate videotöötlusprogrammidega nii tahvelarvutis kui ka lauaarvutis.

Fotoring. Fotoringis saadakse esmased teadmised fotograafiast ja pilditöötlusest. Eesmärgiks on tekitada õpilastele huvi pildistamise vastu ja arendada nende kunstilist silma.

Puutööring. Kasutades erinevaid puitmaterjale õpitakse juhendaja abiga meisterdama ja kavandama põnevaid mänguasju, kingitusi ja muid igapäevaelus kasutatavaid vahendeid ning õpitakse eristama ja kasutama tööriistu ja masinaid.

Eelkool. Eelkoolis valmistatakse lapsi ette kooliks. Õpilased käivad koolis üks kord nädalas. Tundides toimub kõnearendus, lugemise ja kirjutamise õpetus, loodusõpetus, arvutamise õpetus (numbrid, kujundid, mõisted), käeline tegevus (joonistamine, meisterdamine), muusikaline tegevus (laulmine, rütmika, pillimäng) ja kehaline tegevus (liikumine, võimlemine, võistlusmängud).


Taidlusringid

Muusikaansamblid. Ansambleid juhendavad õpetajad Sirje Kaasik (plokkflööt) ja Triin Ollema (6-keelne väikekannel). Kandleansambli loomiseks toimus 2009. aasta kevadel heategevuskontsert, tänu millele saime koolile osta viis väikekannelt. Kandleansambel alustas tööd 2009. aasta sügisel. Muusikaansamblite eesmärgiks on pakkuda pillimängu võimalust eelkõige neile õpilastele, kes ei käi muusikakoolis.

Rahvatantsurühmad. Õpetaja Pille Meeles juhendamisel on tegutsemisaja jooksul pääsenud läbi tiheda konkursi kõikidele vabariiklikele pidudele. Meie tantsurühm võttis osa ka 2000.a Soome-Eesti ühistantsupeost. Osavõtt sellest peost sai teoks tänu kohalikele firmadele, kes toetasid oma töötajate lapsi. Alates 2017. aastast juhendavad rahvatantsurühmi Pille Meeles ja Triin Ollema.

Liikumisring. Ringi eesmärgiks on arendada lapse koordinatsiooni, kehatunnetust, rütmitaju ja loovust. Õpetaja Liivi Mustkivi juhendamisel osaletakse regulaarselt võimlemis- ja tantsupidudel. Neist viimane oli 2021. aasta suvel Tallinnas toimunud Eesti võimlemispidu "Kingitus". 

Mudilaskoor.  Tublid laululapsed on Sirje Kaasiku juhendamisel edukalt osalenud nii Lääne maakonna laulupidudel kui ka vabariiklikul Noorte laulupeol.
 

Robootika.  Õpitakse tundma erinevaid tänapäevaseid robootika vahendeid ja nende tehnilisi võimalusi. Arendatakse lapses ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist. Meie tegemistest leiad infot SIIT ->.

Liiklusring. Õpetaja juhendamisel õpivad 3. klassi õpilapsed tundma liikluseeskirju ning rattaga ohutult sõitma. Kevadel saavad nad jalgratturi juhiloa. Parimad ratturid võtavad osa Vigurvända võistlusest.

Kunstiring. Töö eesmärgiks on tekitada lastes huvi ja armastust kunsti vastu. Tunnis arendatakse üldoskuseid ja -tehnikaid. Kunstiga tegelemine tõstab enesekindlust ja loovust. Kunstiringi juhendab õp Saskia Voogla.

Programmeerimine. Lihtsustatud visuaalne programmeerimine Rando Pajuste juhendamisel. Läbi erinevate programmeerimismängude arendab see õpilasel loovust ja probleemilahendamise oskust. Luuakse lihtsamaid programme ja õpitakse kuidas panna objektid liikuma ning automatiseeritakse nende tegevusi.

Videoring. Õpitakse videolõikude filmimist nii tahvelarvutite kui ka kooli videokaameraga. Samuti tehakse tutvust lihtsamate videotöötlusprogrammidega nii tahvelarvutis kui ka lauaarvutis.

Fotoring. Fotoringis saadakse esmased teadmised fotograafiast ja pilditöötlusest. Eesmärgiks on tekitada õpilastele huvi pildistamise vastu ja arendada nende kunstilist silma.

Puutööring. Kasutades erinevaid puitmaterjale õpitakse juhendaja abiga meisterdama ja kavandama põnevaid mänguasju, kingitusi ja muid igapäevaelus kasutatavaid vahendeid ning õpitakse eristama ja kasutama tööriistu ja masinaid.

Eelkool. Eelkoolis valmistatakse lapsi ette kooliks. Õpilased käivad koolis üks kord nädalas. Tundides toimub kõnearendus, lugemise ja kirjutamise õpetus, loodusõpetus, arvutamise õpetus (numbrid, kujundid, mõisted), käeline tegevus (joonistamine, meisterdamine), muusikaline tegevus (laulmine, rütmika, pillimäng) ja kehaline tegevus (liikumine, võimlemine, võistlusmängud).


Taidlusringid

Muusikaansamblid. Ansambleid juhendavad õpetajad Sirje Kaasik (plokkflööt) ja Triin Ollema (6-keelne väikekannel). Kandleansambli loomiseks toimus 2009. aasta kevadel heategevuskontsert, tänu millele saime koolile osta viis väikekannelt. Kandleansambel alustas tööd 2009. aasta sügisel. Muusikaansamblite eesmärgiks on pakkuda pillimängu võimalust eelkõige neile õpilastele, kes ei käi muusikakoolis.

Rahvatantsurühmad. Õpetaja Pille Meeles juhendamisel on tegutsemisaja jooksul pääsenud läbi tiheda konkursi kõikidele vabariiklikele pidudele. Meie tantsurühm võttis osa ka 2000.a Soome-Eesti ühistantsupeost. Osavõtt sellest peost sai teoks tänu kohalikele firmadele, kes toetasid oma töötajate lapsi. Alates 2017. aastast juhendavad rahvatantsurühmi Pille Meeles ja Triin Ollema.

Liikumisring. Ringi eesmärgiks on arendada lapse koordinatsiooni, kehatunnetust, rütmitaju ja loovust. Õpetaja Liivi Mustkivi juhendamisel osaletakse regulaarselt võimlemis- ja tantsupidudel. Neist viimane oli 2021. aasta suvel Tallinnas toimunud Eesti võimlemispidu "Kingitus". 

Mudilaskoor.  Tublid laululapsed on Sirje Kaasiku juhendamisel edukalt osalenud nii Lääne maakonna laulupidudel kui ka vabariiklikul Noorte laulupeol.