5.klass käis Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe Hüdroelektrijaamas (KIK-projekt)